TỈNH TIỀN GIANG - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
       
Trang 1 trong số 11 (1027 đơn vị)
< Prev
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Next >
STT
Tên đơn vị
Văn bản đến
Văn bản đi
Tổng cộng
1Công an xã Bình Nhì - Gò Công Tây – Tiền Giang16016
2Công an thị trấn Vĩnh Bình - Gò Công Tây – Tiền Giang16016
3Công an xã Tân Trung - TX. Gò Công – Tiền Giang16016
4Công an xã Long Thuận - TX. Gò Công – Tiền Giang16016
5Công an xã Long Hưng - TX. Gò Công – Tiền Giang16016
6Công an xã Long Hòa - TX. Gò Công – Tiền Giang16016
7Công an xã Long Chánh - TX. Gò Công – Tiền Giang16016
8Công an xã Bình Xuân - TX. Gò Công – Tiền Giang16016
9Công an xã Bình Đông - TX. Gò Công – Tiền Giang16016
10Công an xã Tân Thành - Gò Công Đông – Tiền Giang15015
11Công an xã Tân Tây - Gò Công Đông – Tiền Giang15015
12Công an xã Tân Phước - Gò Công Đông – Tiền Giang15015
13Công an xã Tân Đông - Gò Công Đông – Tiền Giang15015
14Công an xã Tân Điền - Gò Công Đông – Tiền Giang15015
15Công an xã Phước Trung - Gò Công Đông – Tiền Giang15015
16Công an xã Kiểng Phước - Gò Công Đông – Tiền Giang15015
17Công an xã Gia Thuận - Gò Công Đông – Tiền Giang15015
18Công an xã Bình Nghị - Gò Công Đông – Tiền Giang15015
19Công an xã Bình Ân - Gò Công Đông – Tiền Giang15015
20Công an xã Tân Thạnh - Tân Phú Đông – Tiền Giang17017
21Công an xã Tăng Hòa - Gò Công Đông – Tiền Giang15015
22Công an thị trấn Vàm Láng - Gò Công Đông – Tiền Giang15015
23Công an thị trấn Tân Hòa - Gò Công Đông – Tiền Giang15015
24Công an xã Yên Luông - Gò Công Tây – Tiền Giang17017
25Công an xã Vĩnh Hựu - Gò Công Tây – Tiền Giang15015
26Công an xã Thạnh Trị - Gò Công Tây – Tiền Giang15015
27Công an xã Thạnh Nhựt - Gò Công Tây – Tiền Giang16016
28Công an xã Thành Công - Gò Công Tây – Tiền Giang16016
29Công an xã Long Vĩnh - Gò Công Tây – Tiền Giang15015
30Công an xã Long Bình - Gò Công Tây – Tiền Giang16016
31Công an xã Đồng Thạnh - Gò Công Tây – Tiền Giang15015
32Công an xã Đồng Sơn - Gò Công Tây – Tiền Giang16016
33Công an xã Bình Tân - Gò Công Tây – Tiền Giang15015
34Công an xã Bình Phú - Gò Công Tây – Tiền Giang16016
35Công an xã Song Bình - Chợ Gạo – Tiền Giang15015
36Công an xã Quơn Long - Chợ Gạo – Tiền Giang15015
37Công an xã Phú Kiết - Chợ Gạo – Tiền Giang15015
38Công an xã Mỹ Tịnh An - Chợ Gạo – Tiền Giang15015
39Công an xã Lương Hòa Lạc - Chợ Gạo – Tiền Giang15015
40Công an xã Long Bình Điền- Chợ Gạo – Tiền Giang15015
41Công an xã Hoà Tịnh – Chợ Gạo – Tiền Giang15015
42Công an xã Hoà Định – Chợ Gạo – Tiền Giang15015
43Công an xã Đăng Hưng Phước – Chợ Gạo – Tiền Giang15015
44Công an xã Bình Phục Nhứt – Chợ Gạo – Tiền Giang15015
45Công an xã Bình Phan – Chợ Gạo – Tiền Giang15015
46Công an xã Bình Ninh – Chợ Gạo – Tiền Giang15015
47Công an xã An Thạnh Thuỷ – Chợ Gạo – Tiền Giang15015
48Công an thị trấn Chợ Gạo – Chợ Gạo – Tiền Giang15015
49Công an xã Tân Thới - Tân Phú Đông – Tiền Giang17017
50Công an xã Tân Phú - Tân Phú Đông – Tiền Giang17017
51Công an xã Phú Thạnh - Tân Phú Đông – Tiền Giang17017
52Công an xã Phú Tân - Tân Phú Đông – Tiền Giang17017
53Công an xã Phú Đông - Tân Phú Đông – Tiền Giang17017
54Công an phường Tân Long – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang23023
55Công an Phường 10 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang23023
56Công an Phường 9 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang28028
57Công an Phường 8 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang23023
58Công an xã Trung An – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang24024
59Công an xã Thới Sơn – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang22022
60Công an xã Tân Mỹ Chánh – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang22022
61Công an xã Phước Thạnh – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang22022
62Công an xã Mỹ Phong – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang23023
63Công an xã Đạo Thạnh – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang23023
64Công an Phường 7 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang45045
65Công an Phường 6 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang23023
66Công an Phường 5 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang23023
67Công an Phường 4 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang22022
68Công an Phường 3 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang23023
69Công an Phường 2 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang23023
70Công an Phường 1 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang32133
71Công an phường 5 - TX. Gò Công – Tiền Giang16016
72Công an phường 1 - TX. Gò Công – Tiền Giang16016
73Công an xã Xuân Đông - Chợ Gạo – Tiền Giang15015
74Công an xã Trung Hòa - Chợ Gạo – Tiền Giang15015
75Công an xã Thanh Bình - Chợ Gạo – Tiền Giang15015
76Công an phường 4 - TX. Gò Công – Tiền Giang16016
77Công an phường 3 - TX. Gò Công – Tiền Giang16016
78Công an phường 2 - TX. Gò Công – Tiền Giang16016
79Công an xã Tân Thuận Bình - Chợ Gạo – Tiền Giang15015
80Công an xã Tân Bình Thạnh - Chợ Gạo – Tiền Giang15015
81Phòng An ninh đối nội1440144
82Hội đồng nhân dân huyện Chợ Gạo164721649
83Phòng An ninh chính trị nội bộ4352437
84Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành9540194511485
85Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ79079
86Phòng Ngoại tuyến79079
87Phòng An ninh điều tra84084
88Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra1180118
89Phòng An ninh kinh tế4240424
90Phòng Cảnh sát hình sự1030103
91Phòng Cảnh sát kinh tế2550255
92Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy1230123
93Phòng Cảnh sát môi trường1350135
94Phòng CS QLHC về TTXH3030303
95Phòng Cảnh sát cơ động88088
96Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH3243327
97Phòng Cảnh sát giao thông4640464
98Phòng Kỹ thuật hình sự81081
99Trại tạm giam82082
100Phòng CS thi hành án hình sự và HTTP82082
0 8.821.2781984.95710.806.235
Trang 1 trong số 11 (1027 đơn vị)
< Prev
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Next >