Giải pháp điều hành qua mạng

Hệ thống Quản lý Văn bản và Điều hành là một giải pháp phần mềm dùng chung trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý công văn, văn bản, hồ sơ công việc trên mạng máy tính. Tiêu chí của Hệ thống là đưa đến cho người sử dụng phần lớn những tiện ích của mạng máy tính nhưng với một cách tiếp cận tự nhiên nhất, hiệu quả nhất, dễ dàng nhất.
Photo by: Missy S Link: http://www.flickr.com/photos/listenmissy/5087404401/ Photo by: Daniel Parks Link: http://www.flickr.com/photos/parksdh/5227623068/ Photo by: Mike Ranweiler Link: http://www.flickr.com/photos/27874907@N04/4833059991/ Photo by: Stuart SeegerLink: http://www.flickr.com/photos/stuseeger/97577796/ Photo by: Stuart SeegerLink: http://www.flickr.com/photos/stuseeger/97577796/ Photo by: Stuart SeegerLink: http://www.flickr.com/photos/stuseeger/97577796/ Photo by: Stuart SeegerLink: http://www.flickr.com/photos/stuseeger/97577796/

Chào mừng đến với cổng Hệ thống Quản lý Văn bản và Điều Hành. Website hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Chrome.

1. Tỉnh Ủy
2. HĐND-UBND Tỉnh
3. Đơn vị trực thuộc Tỉnh Ủy
4. Đơn Vị Cấp Sở
5. Đơn Vị Cấp Ban Ngành
5. Đơn Vị Cấp Hội và Đoàn Thể
6. Đơn Vị Cấp Huyện
7. Đơn Vị Doanh Nghiệp Nhà Nước
8. Đơn Vị Cấp Phòng GD&ĐT
9. Đơn vị thử nghiệm